Chính sách bảo mật thông tin

VietSearch.inc (dưới đây gọi là Chúng tôi) đã quyết định thiết lập những phương châm, chính sách, cơ chế bảo vệ thông tin cá nhân và phổ biến tầm quan trọng cũng như tính thiết yếu của vấn đề bảo mật thông tin cá nhân cho toàn thể nhân viên.

Quản lý thông tin cá nhân

Chúng tôi thực hiện quản lý chặt chẽ, áp dụng chính sách an toàn để đảm bảo thông tin cá nhân luôn được cập nhật mới nhất và chính xác nhất . Chúng tôi chú trọng các biện pháp thiết yếu như đào tạo nhân viên, chuẩn bị hệ thống quản lý, duy trì hệ thống an ninh để ngăn chặn vấn đề rò rỉ, giả mạo, phá huỷ, mất mát, truy cập trái phép...vào thông tin cá nhân của khách hàng.

Mục đích sử dụng thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân chúng tôi thu thập từ khách hàng sẽ được sử dụng để liên lạc với khách hàng trong việc trả lời các câu hỏi và hướng dẫn sử dụng thông qua gửi thư điện tử và tài liệu.

Nghiêm cấm cung cấp, tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân nhận được từ khách hàng và sẽ không cung cấp cho bên thứ ba, ngoại trừ những trường hợp sau đây.

・Có sự đồng ý của khách hàng.

・Có sự uỷ thác từ cơ sở kinh doanh để thực hiện dịch vụ theo nguyện vọng của khách hàng.

・Công khai thông tin cá nhân theo yêu cầu của pháp luật.

Chính sách an toàn thông tin cá nhân

Chúng tôi đưa ra những chính sách tối ưu về bảo mật để đảm bảo tính an toàn và chính xác của thông tin cá nhân.

Đối ứng khách hàng

Khi có yêu cầu về việc đối ứng, đính chính, xóa bỏ thông tin cá nhân từ khách hàng, chúng tôi sẽ tiến hành ngay sau khi hoàn tất việc xác nhận với khách hàng.

Điều chỉnh, tuân thủ quy phạm và luật pháp

Chúng tôi tuân thủ theo quy định luật pháp hiện hành của Nhật Bản về thông tin cá nhân. Đồng thời cũng tuân thủ những quy phạm khác trong việc điều chỉnh, cải thiện nội dung chính sách sao cho phù hợp nhất.

Liên hệ

Mọi thắc mắc về việc xử lý thông tin cá nhân, xin vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây.
Tên công ty : VietSearch.inc
Giám đốc đại diện : Duong Ngoc Hong
Địa chỉ : Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam Quang Trung Software City
TEL : 02837151728
Email : info@vietsearch.net