Hệ thống cửa hàng

Back to List

Kobe Teppanyaki - Q3 

Nhà hàng
Món ăn Nhật
Địa chỉ 13 Tú Xương, phường 7, Quận 3, Phường 7, Ho Chi Minh City, Hồ Chí Minh
Google map
Thời gian làm việc 10:00–22:00
Điện thoại 028 3932 0187
web https://www.kobeteppanyaki.com.vn/

Hình ảnh (1)

Top New Feed

2018.04.10

Máy lọc nước Tabuchi

2018.04.10

RYOYU BAKERY VIETNAM