Hệ thống cửa hàng

Back to List

Alowa - Q1 HCM 

Làm đẹp & mỹ phẩm
Thấm mỹ viện
Địa chỉ GF.,Corner Nguyen Du Street & Le Van Huu Street , District 1
Thời gian làm việc 10:00-22:00 (19:00)/ thứ 7, Chủ Nhật 9:00-18:00 (17:00)/ Ngày nghỉ:thứ2 ・thứ3 tuần thứ 3
Điện thoại 028 3827 9799
web http://alowa.jp/

Top New Feed

2018.04.10

Máy lọc nước Tabuchi

2018.04.10

RYOYU BAKERY VIETNAM